Presentation

Historia

Jag har lång erfarenhet av hästar och hästhantering, ca 40 år, som har gett mig en ödmjuk syn på hästar och deras beteende. Genom att i unga år hanterat och ridit hästar och ponny´s som andra inte haft intresse av eller viljan att rida, har jag lärt mig att det finns flera vägar att upptäcka och det bara är en som bär hela vägen fram.

Det gäller bara att vara lyhörd inför den och hitta en som fungerar på just den hästen. Jag har alltid varit vetgirig, så det jag inte har kunnat har jag tagit reda på genom böcker, kurser, föreläsningar och eget experimenterande med att finna nya lösningar.

Erfarenheter som också lärt mig mycket om hästar är: egen uppfödning av halvblodshästar, inköp av ponnyföl som senare ridits in och sålts, ridlägerverksamhet, ridverksamhet med privat ryttare, ridhajker, inackorderade hästar, mm.

Welsh Cob

Detta är en ponny/häst med en aura runt sig och du dras till den som om den vore en magnet. Hierarkin är stenhård i flocken och gud nåde den som inte gör som den blir tillsagd. Mot människor är Cobben lik en fjäril som dansar med mulen över ditt ansikte och lägger sitt huvud över din axel, då kan man inte mer än smälta av förundran.

De flesta är otroligt lättlärda. Har du gjort rätt första gången, så har den förstått vad du menar och gör inte ”fel” igen. Rasen är väldigt social och vill vara med där det händer saker, samt att den tycker mycket om människor. Den är lätt på foten, det märker man när den rids i skogen och snubblar sällan. Cobben har en elasticitet och gång, som gör att den lämpar sig utmärkt som dressyr eller hopphäst.

Sedan urminnes tider har den använts som körhäst både till finkörning och som arbetskörning. Den är inte flyktbenägen och hoppar oftast till på stället i stället för att fly. Normalt flyr en häst ca 150-300 m innan den kollar vad som skrämt den. Den har en stor arbetsvilja och är inte ”seg” av sin natur, dock fullt kontrollerbar med rätt inlärningsmetod. Cobben passar lika bra som tävlinghäst som till familjehäst.

Rasens ursprung är från Wales i Storbritanien. Welshrasen är uppdelad i fyra sektioner:

     A - Welsh Mountain mankhöjd max.. 121,9 cm.

     B - Welsh ponny mankhöjd max.. 137,2 cm.

     C - Welshponny av Cobtyp mankhöjd max. 137,2 cm. (En kraftigare ponny än sektion B)

     D - Welsh Cob mankhöjd minst 137,2 cm , ingen övre gräns.

Ytterliggare sektioner:

     Welsh Partbreed - small, max höjd 148 cm

     Welsh Partbreed - Large, min höjd 148,1 cm

Kravet är att det skall finnas minst 12,5 % welshblod från registrerade föräldrar oh fadern måste ha licens.

Avelsmål

- Att bevara rasens fina egenskaper, såsom exteriör, psyke och användbarhet.

- Att i mitt avelsarbete endast använda kvalitetsgodkända avelsdjur. Dock i specifika fall, även avelsdjur med egenskaper som kan förbättra rasen som sådan.

- Att föda upp hästarna så nära sitt ursprung som möjligt, låta dem få den tid som behövs för att växa och utvecklas, inte forcera tillväxt så att de får de bästa förutsättningarna för hållbarhet och förhindra sjukdomar.

- Att förhindra traumatiska händelser i fölens uppväxt. T.ex. genom att inte avvänja fölen förrän tidigast i 8-9 månaders ålder och tillse att modern under denna period har tillräckligt med tillskott så att hon behåller hull samt får en chans att på naturlig väg avvänja fölet.

Erfarenhetsmässigt kan jag se att detta ger en fölunge ett starkt självförtroende som senare i livet återspeglas vid inridning och all fortskridande hantering och utbildning.Edition´s

Idag är alla nyinvesteringar endast welshcobs och i förlängning är tanken att all hästskötsel skall bäras över lösdrift.